Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου 2016

ΑΓΙΟΣ ΕΦΡΟΣΥΝΟΣ Ο ΜΑΓΕΙΡΑΣ (11/9)


Ο Άγιος Ευφρόσυνος γεννήθηκε από απλούς γονείς και ήταν αγράμματος. Πριν αποφασίσει να ενδυθεί το αγγελικό σχήμα, αν και εξασκούσε το επάγγελμα του μαγείρου με ιδιαίτερη τέχνη, ζούσε ασκητικά και θεάρεστα. Όχι μόνο δεν
γευόταν τα πλούσια φαγητά που ετοίμαζε για τους άλλους, αλλά επιπλέον, όσα χρήματα κέρδιζε τα μοίραζε απλόχερα σε πράξεις ελεημοσύνης και αγάπης, κρατώντας για τον εαυτό του μόνο τα απαραίτητα.
Η γνήσια αγάπη του για τον Θεό, σύντομα οδήγησε τα βήματά του στα μονοπάτια της μοναχικής πολιτείας. Στο μοναστήρι όπου επέλεξε να μείνει, ανέλαβε ως διακόνημα το μαγειρείο. Εκεί, όμως, οι υπόλοιποι μοναχοί τον περιφρονούσαν και τον κορόϊδευαν, επειδή ήταν συνεχώς λερωμένος από τις στάχτες και τα λάδια της κουζίνας και δεν ήξερε πως να συμπεριφέρεται. Ο Άγιος Ευφρόσυνος δεχόταν με αγαθή ταπείνωση, χαρά και εσωτερική γαλήνη όλα τα πειράγματα, στολίζοντας έτσι την ψυχή του με αρετές.
Στην ίδια μονή έμενε ένας ευλαβής ιερέας που ζητούσε από τον Θεό να του αποκαλύψει τα αγαθά που είχε ετοιμάσει στους πιστούς του. Έτσι, ένα βράδυ, μεταφέρθηκε νοερώς σε ένα πανέμορφο τόπο, ένα ολόδροσο περβόλι υπερκόσμιας ομορφιάς, όπου άνθιζαν πλήθος ευωδιαστά δέντρα και φυτά.
Ενώ στεκόταν εκστατικός, βλέπει τον μάγειρα της μονής να αγάλλεται μέσα στην ομορφιά του κήπου. Τον πλησίασε τότε έκπληκτος και τον ρώτησε τίνος ήταν αυτός ο τόπος και πώς βρέθηκε εκείνος εκεί. Ο Άγιος Ευφρόσυνος τότε του αποκάλυψε ότι ο κήπος αυτός είχε ετοιμαστεί για κείνους που αγαπούν τον Θεό, και ο ίδιος ήταν ο φύλακας.
Ο ιερέας ζήτησε από τον Άγιο Ευφρόσυνο να του δώσει κάτι από τα εκείνα τα αγαθά και ο Άγιος του είπε ότι μπορούσε να πάρει ό,τι θέλει. Ο ιερέας του έδειξε ένα ολόδροσο κλαδί με τρία μεγάλα μήλα μα την ώρα που του το έδινε, ακούστηκε το σήμαντρο για τον όρθρο της μονής και ξύπνησε. Βλέπει τότε στον κόρφο του τα τρία μήλα που ζήτησε και ένιωσε κατευθείαν άρρητη ευωδία να πλημμυρίζει το κελί του. Αμέσως, έτρεξε στον ναό, βρήκε τον μάγειρα στο στασίδι του και τον ρώτησε: 
«Στο όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, πού ήσουν χτες την νύχτα;»
«Εκεί που ήσουν κι εσύ», του απάντησε ο μακάριος Ευφρόσυνος. 
«Και τί μου έδωσες;», επέμεινε ο ιερέας,
«Αυτό που ζήτησες, ένα κλαδί με τρία μήλα», απάντησε πάλι ο Άγιος.
                                                                                                                                                                Τότε ο ιερέας τον ασπάστηκε ευλαβικά, ζήτησε την ευχή του και πήγε στη θέση του. Μετά την απόλυση της ακολουθίας έφερε τα μήλα, κάλεσε όλους τους μοναχούς και τους αποκάλυψε τα μεγαλεία του Θεού, αλλά και την αγιότητα του ταπεινού μαγείρου. Όσοι ήταν άρρωστοι, έφαγαν από κείνα τα μήλα και θεραπεύτηκαν.
Ο Ευφρόσυνος, όμως, θέλοντας ν΄αποφύγει τη δόξα των ανθρώπων, διέφυγε από παραπλήσια πόρτα την ώρα που όλοι πρόσεχαν τη διήγηση. Απομακρύνθηκε από το μοναστήρι και δε φάνηκε ποτέ πια. Η μνήμη του τιμάται από την Εκκλησία στις 11 Σεπτεμβρίου.
Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. α’. Τὸν συνάναρχον Λόγον.
Ταπεινώσει καρδίας Πάτερ Εὐφρόσυνε, τῷ μαγειρείῳ προσφέρων διακονίαν τὴν σήν, ἐπληρώθης ἀληθῶς Ἁγίου Πνεύματος· ὅθεν ἐγνώρισεν ἡμῖν, τὴν σὴν δόξαν ὁ Θεός, δι’ ἱερέως ὁσίου· ἧς καὶ ἡμᾶς θεοφόρε, μετόχους δεῖξον ταῖς πρεσβείαις σου.

Κοντάκιον. Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον.
Εὐφροσύνης μέτοχος τῆς οὐρανίου, γεγονὼς Εὐφρόσυνε, τῇ ἰσαγγέλῳ σου ζωῇ, ὤφθης Ἀγγέλων ἰσότιμος, μεθ’ ὧν δυσώπει, ὑπὲρ τῶν τιμώντων σε.