Επικοινωνία

Επικοινωνία με τον Ιερό Ναό στα τηλέφωνα

σταθερό : 2228024948

ή στο e-mail : (p.marioskiapekos@gmail.com)

ή στο e-mail :(presvi.anthi@gmail.com)