Σάββατο, 7 Οκτωβρίου 2017

Καινή κτίσης - Καινούρια ζωή!


Ενα βίντεο από την Χριστιανική Φοιτητική Δράση για τον τρόπο που σκέφτονται οι σημερινοί νέοι και τις ανάγκες τους.